۶ اتصال همزمانVPN هم اکنون موجود می باشد.

14 دسامبر 2016، ساعت 14:30:26

شما میتوانید به طور همزمان از سرور های b.VPN بر روی ۶ دستگاه برای اتصال به VPN استفاده کنید: ۳ اتصال با استفاده از OpenVPN و ۳ اتصال با استفاده از پروتکل L2TP. این ویژگی برای تمام بسته ها و سرورهای b.VPN  موجود می باشد.

اگر شما هر سوالی دارید, لطفا با گروه پشتیبانی ما تماس بگیرید.