برای حذف b.VPN از روی ویندوز، ابتدا آن را از نوار وظیفه ببندید.

بر روی آیکون b.VPN راست-کلیک کنید و“Exit” را انتخاب کنید.

منوی  “Start” را باز کنید و در قسمت “Search” یا همان جستجو، “Control Panel” را تایپ کنید.

بر روی “Programs and Features” کلیک کنید.

 “b.VPN” را انتخاب و بر روی“Uninstall/Change” کلیک کنید.

بر روی “OK” کلیک کنید.

سپس بر روی “Yes” کلیک کنید.

تا حذف b.VPN  منتظر بمانید.

بر روی “Close” کلیک کنید.

سپس بر روی “Ok” کلیک کنید.